Recyklační dvůr Hulín

říjen - březen
Po - Pá: 7:00 - 15:30
duben - září
Po - Pá: 7:00 - 17:00

GPS: 49.2993194N, 17.4824183E mezi ZAPA beton a Společné obalovny s.r.o.

Ceník stavebního odpadu

Kód odpadu Název Cena od [Kč/t]
01 01 02 Odpad z těžby nerudných nerostů 300,- Kč
01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 300,- Kč
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 150,- Kč
10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu neuvedeného pod číslem 10 01 04) 800,- Kč
10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin 1 940,- Kč
17 01 01 Beton 150,- Kč
kusovitost nad 40x40 cm 200,- Kč
betonové panely 250,- Kč
17 01 02 Cihly 450,- Kč
kusovitost nad 40x40 cm 490,- Kč
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 450,- Kč
kusovitost nad 40x40 cm 490,- Kč
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 450,- Kč
kusovitost nad 40x40 cm 490,- Kč
17 03 02 Alfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 600,- Kč
kusovitost nad 40x40 cm 700,- Kč
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 320,- Kč
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 300,- Kč
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 500,- Kč
kusovitost nad 40x40 cm 600,- Kč
17 09 04 Směsné stavební a demoliční dopady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 500,- Kč
kusovitost nad 40x40 cm 600,- Kč
15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 N Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
17 04 10 N Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 06 01 N Izolační materiály s obsahem azbestu
17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky (dehtové lepenka).

Při větším množství stavebního odpadu cena dle dohody.

Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Možné příplatky : Nežádoucí látky (dřevo, sklo, plasty, atd.) dle množství 50-320,- Kč